کلیه قیمت های ذکر در این قسمت تا پایان سال 2014 میلادی مطابق با 10 دی 1393 معتبر می باشند

ثبت دامنه

با استفاده از ابزارهای این بخش شما می توانید برای خود دامنه ثبت نمایید.

شرکت گذرگاه داده کبیر از بزرگترین نمایندگی های ثبت دامنه با تقریبا بیشترین تعداد TLDS می باشد.

در هنگام ثبت دامنه به قوانین مربوط به ثبت هر نوع دامنه دقت فرمایید. دامنه هایی که مربوط به ایران می باشند دارای قوانین مربوط به خود بوده و در ثبت آنها با توجه به نهاد، سازمان، ارگان و یا فرد دارای محدودیت هایی می باشند.

دامنه های IR. درصورتی که با قوانین ذکر شده در بخش "قوانین ثبت دامنه های ملی" مغایرتی نداشته باشند برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل ثبت می باشند.

دامنه های مربوط به سایر کشورها نیز تابع قوانین داخلی آن کشورها بوده و در صورت عدم مغایرت با قوانین آن کشور به طریق مشابه قابل ثبت هستند.

در این بین ثبت دامنه های بین المللی مانند COM. و ... سریع تر انجام می شوند و دارای کمترین قوانین محدود کننده می باشند.