تمدید دامنه

فرایند تمدید دامنه به صورت اتوماتیک انجام می شود. بدین صورت که 20 روز قبل از به اتمام رسیدن مهلت دامنه یک نامه الکترونیک برای مالکین ارسال می شود همچنین این اطلاع رسانی توسط پیامک نیز انجام می گیرد. مالک دامنه پس از مطلع شدن می تواند با وارد شدن به پنل حساب کاربری خود به قسمت مربوطه مراچعه کرده و نسبت به تمدید دامنه به صورت آنلاین اقدام نماید.

لازم به ذکر است دامنه های ملی پس از به اتمام رسیدن مدت مالکیت 60 روز به صورت معلق در می آیند تا در صورتی که مالک قصد تمدید آن را  داشت بتواند این عمل را انجام دهد.